Rozpis ubytovania

18.03.2020: V priloženom súbore sa budeme snažiť priebežne zverejňovať rezervácie ubytovania. Začali sa odhlasovať viaceré výpravy. Zo zabezpečenej kapacity 105 domčekov je už uvoľnených 13 domčekov.

Viac »

Zoznam prihlásených

04.03.2020: Na chess-results sa bude priebežne aktualizovať zoznam všetkých prihlásených (zatiaľ v jednom súbore s vyznačením kategórie)

Viac »

Jedálny lístok pre MSR 2020 v Holiday Village

02.03.2020: Je dohodnutý Jedálny lístok pre MSR2020 v Holiday Village.

Viac »

Mapa areálu

09.01.2020: Pre lepšiu orientáciu vo výbere vhodného ubytovania je v priloženom odkaze k dispozícii plánik areálu.

Viac »