Časový plán

Dátum Od Do Popis
14.04.2020 8:00 12:00 príchod a prezentácia
14.04.2020   14:00 otvorenie
14.04.2020 14:30 19:30 1.kolo
15.04.2020 9:00 14:00 2.kolo
16.04.2020 9:00 14:00 3.kolo
16.04.2020 15:00 20:00 4.kolo
17.04.2020 14:30 19:30 5.kolo
18.04.2020 9:00 14:00 6.kolo
19.04.2020 9:00 14:00 7.kolo
20.04.2020 9:00 14:00 8.kolo
21.04.2020 9:00 14:00 9.kolo
21.04.2020   14:30 vyhodnotenie, záver