Propozície MSR detí a mládeže 2020

 

Podujatie je spolufinancované

z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Liptovský šachový zväz - Liptovská šachová škola

z poverenia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu usporiada v dňoch 

14. apríla  – 21. apríla 2020

Majstrovstvá SR 2020 mládeže jednotlivcov  chlapcov a dievčat v kategóriách

do 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov

 

Miesto konania:          Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia – Liptovský Mikuláš

Riaditeľ turnaja:         Ing. Juraj Ivan, tel.: +421/905701671 e-mail: juraj.ivan@stonline.sk

                                     Mailová schránka pre MSR 2020 – msrsachm@gmail.com

Informácie - stránka: http://www.lss.chess.sk, http://www.chess.sk  

 

Hlavný partner:                Mesto Liptovský Mikuláš  

Garant turnaja:                Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor Mesta Liptovský Mikuláš

Garant VV SŠZ:               Ing. Zdenek Gregor, predseda Komisie mládeže VV SŠZ, prezident SŠZ  

Hlavný rozhodca:            Rastislav Diviak (IA)

Právo účasti:                 Chlapci a dievčatá do 8 rokov – narodení v roku 2012 a mladší

                                      Chlapci a dievčatá do 10 rokov – narodení v roku 2010 a mladší

                                      Chlapci a dievčatá do 12 rokov – narodení v roku 2008 a mladší

                                      Chlapci a dievčatá do 14 rokov – narodení v roku 2006 a mladší

                                      Chlapci a dievčatá do 16 rokov – narodení v roku 2004 a mladší

                                      Chlapci a dievčatá do 18 rokov – narodení v roku 2002 a mladší

                                      Chlapci a dievčatá do 20 rokov – narodení v roku 2000 a mladší

 

Štartovné:                      15,- € za účastníka pri dodržaní termínu prihlášky.  

Systém:                          Systém turnajov je stanovený Súťažným poriadkom jednotlivcov SŠZ. Splnenie týchto podmienok garantuje pri dostatočnom          počte účastníkov švajčiarsky systém na 9 kôl (resp. 7 kôl), prípadne kruhový systém na 7 resp. 9 kôl. Vo výnimočných prípadoch budú spájané kategórie podľa rozhodnutia Komisie mládeže SŠZ. 

Kategórie D16, D18, D20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj, pričom všetky hráčky sa vyhodnocujú v kategórii D20 a hráčky nar. v roku 2004 a neskôr si pred turnajom vyberú, či chcú byť tiež hodnotené v D16 alebo D18.

Kategórie CH18 a CH20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj CH20, pričom hráči narodení v roku 2002 a neskôr budú tiež vyhodnotení v kategórii CH18.

Hrá sa podľa pravidiel šachu FIDE účinných ku dňu 1.1.2018. Čakacia doba na príchod hráča k partii 30 minút po stanovenom začiatku, bez obmedzenia súhlasu s remízou v závislosti od počtu vykonaných ťahov. 

Individuálne výsledky budú zaslané na zápočet FRL k 1.5.2020 a na LOK SŠZ k 1.5.2020. Stanovenie, ktoré kategórie budú registrované na zápočet pre FRL, prislúcha VV SŠZ a bude oznámené najneskôr v termíne uzávierky prihlášok.

90 partií bude prenášaných online na technológii DGT od SŠZ a LŠZ na serveroch spoločnosti Creative Solution. Všetky partie budú nahrané do databázy a sprístupnené prostredníctvom web stránky MSR. 

Tempo hry:      90 minút na 40 ťahov, 30 minút na záver partie s pridávaním 30 sekúnd na každý ťah od začiatku partie pre každého hráča.

Kritériá pre poradie: V turnajoch hraných švajčiarskym systémom pri rovnosti bodov Cut Buchholz bez výsledku najnižšie umiestneného súpera, plný Buchholz a suma postupových bodov (progres). V turnajoch hraných kruhovým systémom pri rovnosti bodov sa použije ako pomocné kritérium Sonnenborn-Berger a výsledky vzájomných partií medzi hráčmi s rovnakým počtom bodov. V prípade, že vyhlásené kritériá nerozhodnú o majstrovi SR resp. medailistoch, zorganizuje sa doplnkový turnaj resp. zápas obsahujúci aj kritérium „povinnosti výhry bieleho“ v rozhodujúcej partii.

 

Prihlášky:

Termín 5.3.2020, 24.00. Uvedený termín sa týka aj objednávok ubytovania a stravy sprievodných osôb. Účastníkom prihláseným po termíne 5.3.2020 organizátor negarantuje rezerváciu ubytovania v areáli Holiday Village Tatralandia. Prihláška a objednávky pobytu po termíne s príplatkom 10 EUR za účastníka

 

 

Číslo účtu Liptovského šachového zväzu 14832342/0200, IBAN SK20 0200 0000 0000 1483 2342, variabilný symbol bude zaslaný pri vyplnení prihlasovacieho formulára na stránke http://www.lss.chess.sk. V ojedinelých prípadoch bude akceptované aj zaslanie vyplneného prihlasovacieho formuláru mailom na mailovú adresu Majstrovstiev: msrsachm@gmail.com. Prihláška musí obsahovať priezvisko, meno a dátum narodenia hráča, kategóriu, v ktorej hráč hodlá štartovať, ELO FIDE vrátane ID-number, ELO SŠZ vrátane ID čísla SŠZ, klubovú príslušnosť a kontakt (meno, adresu, e-mail a telefón príp. adresu pre zasielanie korešpondencie) oprávnenej osoby. Odporúčame hromadné prihlášky jednotlivých klubov a oddielov vrátane rozpisu požiadaviek na ubytovanie a stravovanie. Prihláška sa považuje za platnú po nabehnutí finančných prostriedkov na účet LŠZ.

 

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja:

•             vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia

•             súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja na webovej stránke podujatia a v  propagačných materiáloch pre účely propagácie šachu

Ubytovanie:

                                     Apartmány Holiday Village Typ A  –  kapacita 4 lôžka a spoločenská miestnosť s prístelkou

Apartmány Holiday Village Typ A DELUXE –  kapacita 4 lôžka a spoločenská miestnosť s možnosťou ďalšej prístelky   

Bungalovy Holiday Village Chatka typ C – kapacita 7 lôžok (dve samostatné spálne v podkroví) a veľká spoločenská miestnosť v prízemí

Bungalovy Holiday Village Chatka typ B – kapacita 3 lôžka a spoločenská miestnosť s možnosťou prístelky

Bungalovy Holiday Village Chatka typ B DELUXE – kapacita 2 lôžka a spoločenská miestnosť s možnosťou 2 prísteliek

Ceny ubytovania za osobu a noc:    

 

 

počet osôb na dome

Typ domu

Počet domov

 

2

3

4

5

6

7

8

A 4+1

44

20 €

14 €

10 €

8 €

 

 

 

A4 LUX

16

22 €

16 €

12 €

11 €

 

 

 

C 7+1 (2 spálne)

10

   

12 €

12 €

11 €

11 €

10 €

B 3+1

23

22 €

16 €

12 €

 

 

 

 

B LUX 2+2

9

24 €

18 €

15 €

 

 

 

 

Uvedené ceny zahŕňajú parkovanie, nezahŕňajú miestny poplatok 1 € na deň, ktorý hradia všetci účastníci, čo v deň začiatku pobytu dovŕšili alebo už mali dovŕšený vek 10 rokov. 

Možnosť ubytovania v deň príchodu bude pre účastníkov turnaja postupne umožnený už od 10.00.

Bungalovy Typu C a apartmány Typu A sú prednostne určené pre výpravy, ktoré sa dajú ubytovať do skupín po 7 resp. 8 a 4 resp. 5 účastníkoch. 

Stravovanie:               Plná penzia 15,50 EUR, jednotlivé jedlá: raňajky 4,50 EUR, obed 5,50 EUR, večera 5,50 EUR. Stravovanie ako súčasť plnej penzie začína večerou v deň príchodu a končí obedom v deň odchodu. Nie je povinnosť stravovania v HVT z menu poskytovaného účastníkom MSR. Uvedenú skutočnosť treba vyznačiť v prihláške.

Vyhodnotenie:             Trofeje, diplomy, medaile, vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii a ďalšie ceny pre umiestnených v poradí v celkovej hodnote 1.200 EUR.

Finančné ceny v kategórii CH20 a D20 celkom 400 EUR.

Turnaje sú nominačnými pre reprezentačné podujatia MS, ME, MEU a iné v roku 2020. Kritériá postupu na tieto podujatia schváli a zverejní Komisia mládeže SŠZ.

Voľný čas a sprievodné akcie:           Holiday Village Tatralandia poskytuje akciovú ponuku pre vstup do Aquaparku formou celodennej vstupenky (15 EUR/deň)

Ďalšie organizované sprievodné aktivity budú šachová show Živý šach, simultánka a bleskový turnaj.

Komisia rozhodcov zorganizuje prednášku: Aj hráči potrebujú poznať Pravidlá FIDE

V priestoroch Kongresového centra a v areáli HVT je dostupnosť wifi signálu.

 

Zdenek Gregor                                                                                                          Juraj Ivan

VV SŠZ – predseda komisie mládeže                                                                        riaditeľ MSR

prezident SŠZ