Úvod

Vzhľadom k zákazu organizovať športové súťaže až do odvolania zverejneného na stránke Ministerstva školstva

organizácia Majstrovstiev SR v HVT v plánovanom termíne 14. až 21.4.2020 je zrušená.

Na komunikáciu s organizátormi použite schránku registraciamsr@csweb.sk

O náhradnom termíne a mieste konania rozhodne VV SŠZ.