Online prihláška

Online prihlasovanie nebude sprístupnené

Je možné prihlášku s údajmi podľa propozícií s objednaným typom prípadne aj číslom domčeka poslať mailom na registraciamsr@csweb.sk. Presná kalkulácia bude z tejto schránky poslaná obratom.